Przejdź do treści

SOWa to unikatowa inicjatywa rodzicielska

Nasze stowarzyszenie działa z sukcesem od ponad 30 lat.
To projekt, który czyni naszą szkołę wyjątkową placówką na mapie edukacyjnej Warszawy!

Wspieramy nauczanie naszych dzieci

Wychodzimy poza schemat narzucony przez system edukacji w Polsce. Przyczynia się to do poprawy dobrostanu i świetnych wyników naszych uczniów na egzaminie maturalnym.

Wspólny projekt rodziców

SOWa to nasz Wspólny Projekt! W zarządzie SOWy pracują społecznie (na zasadach wolontariatu) rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.

Działamy w „Jeziorańskim”

Działamy przy LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.